Astro hero image

Total enterprise

Få solceller til dit erhverv

Find din løsning
Vi tilbyder

Miljørigtige Energiløsninger til virksomheder

Solceller

Få solceller til jeres erhverv og sænk jeres faste udgifter. Vi står for alt papirarbejdet, beregningerne samt montering af jeres anlæg.

Solceller på tag

Solceller på taget er en bæredygtig, effektiv energikilde. Investering i solcelleanlæg reducerer elregninger og CO2-udslip

Energieffektivisering

Har I brug for at imødekomme CSRD eller vil I dykke mere ned i, hvor stort et potentiale i har ved at blive en grøn virksomhed?

Prøv vores beregner

Er du i tvivl om hvor meget du vil få ud af at installere et solcelleanlæg? Med vores beregner kan du nemt og hurtigt få et overblik over det økonomiske bag dit grønne tiltag.

Sustainability and Renewable Energy Sustainability and Renewable Energy
Virksomheden bag
Vi tilbyder

Ingeniør beregniner

Our extensive experience and deep expertise in the energy sector have positioned us as leaders in the industry. With two decades of market leadership, we have honed our knowledge in energy efficiency, LED lighting, photovoltaic energy, and electric mobility to a level that sets us apart. Our team's profound understanding of these domains enables us to provide innovative, tailored solutions that not only meet but exceed the expectations of our clients.

  • Solenergi
  • CSR fremmende
  • ESRS standard

Ingeniør beregniner

Virksomheden bag

Our extensive experience and deep expertise in the energy sector have positioned us as leaders in the industry. With two decades of market leadership, we have honed our knowledge in energy efficiency, LED lighting, photovoltaic energy, and electric mobility to a level that sets us apart. Our team's profound understanding of these domains enables us to provide innovative, tailored solutions that not only meet but exceed the expectations of our clients.

  • Solenergi
  • CSR fremmende
  • ESRS standard

Kontakt os